TIN ĐÀO TẠO – KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN VÀ KÈM CẶP NHÂN VIÊN

Năng lực huấn luyện và kèm cặp là một trong những vai trò và trách nhiệm của nhà quản lý để định hướng, rèn luyện, phát triển năng lực cho nhân viên, giúp nhân viên trau dồi thêm các kỹ năng mới, đáp ứng yêu cầu thực tế công việc. Nằm trong chương trình đào tạo Quản lý nguồn 2023, ngày 10/06/2023, Ban ĐT&PTNNL đã tổ chức đào tạo nội dung “KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN VÀ KÈM CẶP NHÂN VIÊN”.

Khóa đào tạo được dẫn dắt bởi chị Đỗ Thị Hương – Q.Phó giám đốc Ban ĐT&PTNNL Tập đoàn.

Trong phần đầu tiên của khóa học, anh/chị học viên được tìm hiểu và so sánh sự khác biệt giữa đào tạo, huấn luyện, cố vấn và vai trò của việc huấn luyện trong công tác quản lý nguồn nhân lực nhằm khai thác tiềm năng của một người nhằm tối ưu hóa hiệu suất của họ.

Để lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp, giảng viên giới thiệu mô hình lãnh đạo tình huống trong đó nhấn mạnh không có một phương pháp nào hay một phong cách nào đúng cho mọi tình huống. Lãnh đạo phải có một quá trình liên tục và có tính linh hoạt cao, cần xác định nhóm nhân viên để áp dụng các phong cách lãnh đạo chỉ đạo, huấn luyện, hỗ trợ hay ủy quyền nhằm đưa ra nhiều cấp độ hỗ trợ và định hướng.

Từ đó, để xây dựng được quy trình huấn luyện nhân viên cần áp dụng vòng tròn huấn luyện gồm các bước: Xác định nhu cầu, Tạo cơ hội trải nghiệm, Phát triển năng lực và Trao đổi góp ý.

Trong mỗi bước, học viên được cung cấp các công cụ, mô hình hỗ trợ như mô hình 9 ô phân loại nhân viên dựa trên tiềm năng phát triển và hiệu suất công việc, mô hình đào tạo thực hành EDAC hay mô hình huấn luyện GROW bao gồm các yếu tố cốt lõi giúp tăng cường hiệu quả của buổi huấn luyện.
Áp dụng lý thuyết vào thực hành, học viên được bắt cặp và đóng vai xây dựng một buổi trao đổi huấn luyện theo mô hình GROW. Các nhóm đại diện trình bày trước lớp và được giảng viên góp ý, bổ sung cả về nội dung cũng như các kỹ năng cần trau dồi và rèn luyện như: Kỹ năng lắng nghe, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng đưa thông tin thuyết phục và kỹ năng phản hồi.
Hi vọng qua buổi đào tạo đã giúp anh/chị học viên lớp Quản lý nguồn có thêm kiến thức, kỹ năng áp dụng trong công tác quản lý tại bộ phận mình để góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự của Tập đoàn.