TIN ĐÀO TẠO – KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN LÝ NGUỒN 2023 – QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CƠ BẢN & NHỮNG ĐIỂM THAY ĐỔI TRONG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN

Nhằm trang bị kiến thức về tài chính và cung cấp thông tin về những thay đổi trong cơ chế quản trị mới của Tập đoàn, nằm trong chương trình đào tạo Quản lý nguồn 2023, ngày 12/08/2023 Ban ĐT&PTNNL tổ chức đào tạo nội dung “QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH – NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN”.

Mở đầu khóa học, với nội dung Quản trị tài chính được chia sẻ bởi anh Phạm Đỗ Huy Cường – Tổng giám đốc Tập đoàn. Học viên được học về tài chính cá nhân, 8 cấp độ tự do tài chính, các cách phân chia thu nhập theo mô hình 6 cái lọ và nhận định về việc hoạch định tài chính cá nhân là điều cần làm dù cho ở mức thu nhập nào và tùy vào tình hình tài chính để lựa chọn kênh đầu tư phù hợp. Trong phần tài chính doanh nghiệp, học viên được giải thích về các mục tiêu tài chính của doanh nghiệp và 3 hoạt động quản trị tài chính chính bao gồm huy động vốn, đầu tư dự án và tài trợ vốn lưu động. Để ứng dụng nội dung được học, lớp được chia nhóm và trình bày về các đề xuất để tối ưu chi phí tại bộ phận/đơn vị.

Vào buổi chiều, nội dung Những điểm mới về quản trị Tập đoàn được sự hướng dẫn của chị Cao Thị Hòa – Q.Phó phòng Pháp chế và chị Đỗ Thảo Quyên – Chuyên viên VPHĐQT. Học viên đã được giới thiệu về sơ đồ tổ chức quản trị nội bộ Tập đoàn, cơ cấu quản trị Ban TGĐ Tập đoàn, phân khối các CTTV trong Tập đoàn, cùng với đó là giới thiệu dự án rà soát hệ thống các văn bản quản trị như quy chế quản trị, quy định mua sắm tài sản, quy trình kiếm soát nội bộ, đánh giá 9G và đánh giá tương tác.

Buổi đào tạo đã diễn ra trong không khí tích cực và sôi nổi, anh/chị học viên tham gia vào các hoạt động nhóm, thảo luận và chia sẻ ý kiến của mình. Qua các nội dung được đào tạo, anh/chị quản lý nguồn đã có thể có thêm những kiến thức và kỹ năng cơ bản về tài chính cũng như nắm rõ hơn các quy trình, quy định hiện hành tại Tập đoàn và áp dụng vào công việc một cách hiệu quả.