Nguyễn Thị Thủy Tiên CV CV_Kinh-doanh-xuat-khau-TBN_Nguyen-Thi-Thuy-Tien.pdf