NGUYEN THI THU VUI CV CV_NGUYỄN-THỊ-THU-VUI_Chuyên-viên-Mua-Hàng.pdf