Nguyễn Minh Thúy CV CV_Nguyen-Minh-Thuy_BI-Analyst.pdf