Đinh Văn Thuần CV Đinh-Văn-Thuần-ứng-tuyển-vị-trí-Kỹ-sư-dự-án.doc