Đinh Văn Thuần CV 1_Đinh-Văn-Thuần-ứng-tuyển-vị-trí-Kỹ-sư-dự-án.doc