Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội 1001 xem

Không ngừng sáng tạo vững bước tiến lên
Follow
Thông tin về nhà tuyển dụng
Th¸ng 1/1972 Thµnh lËpnghiÖp NhùaNéi
N¨m 1993

Th¸ng 8/2005

 ChuyÓn ®æi thµnh C«ng Ty NhùaNéi

ChuyÓn ®æi thµnh C«ng ty TNHH Nhµ Nước mét thµnh viªn NhùaNéi

Th¸ng 10/2008 ChuyÓn ®æi thµnh C«ng ty phÇn NhùaNéi
Hình ảnh văn phòng
*

Nhà tuyển dụng này không kích hoạt thông tin tuyển dụng nào

Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

Không ngừng sáng tạo vững bước tiến lên
Thông tin công ty
  • Tổng tuyển 0 việc làm
  • Danh mục Hóa học - Sinh học
  • Khẩu hiệu Không ngừng sáng tạo vững bước tiến lên
  • Địa chỉ chi tiết Tổ 12 Phường Phúc Lơi, Quận Long Biên, TP Hà nội
  • Tỉnh thành Hà Nội
Kết nối với chúng tôi
Liên hệ nhà tuyển dụng
https://tuyendung.anphatholdings.com/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=e0b1f