Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội 490 xem

Không ngừng sáng tạo vững bước tiến lên
Follow
Thông tin về nhà tuyển dụng
Th¸ng 1/1972 Thµnh lËpnghiÖp NhùaNéi
N¨m 1993

Th¸ng 8/2005

 ChuyÓn ®æi thµnh C«ng Ty NhùaNéi

ChuyÓn ®æi thµnh C«ng ty TNHH Nhµ Nước mét thµnh viªn NhùaNéi

Th¸ng 10/2008 ChuyÓn ®æi thµnh C«ng ty phÇn NhùaNéi
Hình ảnh văn phòng
*

Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

Không ngừng sáng tạo vững bước tiến lên
Thông tin công ty
  • Tổng tuyển 1 việc làm
  • Danh mục Hóa học - Sinh học
  • Khẩu hiệu Không ngừng sáng tạo vững bước tiến lên
  • Địa chỉ chi tiết Tổ 12 Phường Phúc Lơi, Quận Long Biên, TP Hà nội
  • Tỉnh thành Hà Nội
Kết nối với chúng tôi
Liên hệ nhà tuyển dụng
https://tuyendung.anphatholdings.com/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=2af34