ĐÀO TẠO “ ĐINH HƯỚNG VĂN HÓA TẬP ĐOÀN”

Văn hóa doanh nghiệp không đơn thuần những khẩu hiệu được treo long trọng trong văn phòng; mà đó chính là yếu tố tạo nên linh hồn của thương hiệu và thể hiện sự khác biệt về giá trị của doanh nghiệp. Hiểu được tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, Tập đoàn An Phát Holdings luôn chú trọng đào tạo văn hóa tập đoàn cho mọi cán bộ công nhân viên.

Buổi đào tạo “Định hướng văn hóa tập đoàn” đã giúp cho những cán bộ nhân viên mới nắm được những thông tin cơ bản về Tập đoàn An Phát Holdings. Với những chia sẻ gần gũi và những câu hỏi gợi mở, Anh Trịnh Quang Huy – Giám đốc Ban Tuân thủ và Kiểm soát nội bộ đã mang đến những giá trị cốt lõi của văn hóa An Phát nằm ở tư duy “Đổi mới – sáng tạo”, tinh thần “Đoàn kết – kỷ luật”, hành động “Nhân văn – chia sẻ”, để đạt được “Hiệu quả – bền vững”. 

Không chỉ vậy, buổi đào tạo còn giúp những thành viên mới của APH hiểu và tin yêu văn hóa ứng xử 9G dành cho Cán bộ lãnh đạo (Gia đình, Giữ tín, Gương mẫu, Gánh vác, Gần gũi, Gợi mở, Giáo dục, Giúp đỡ, Giám sát) và văn hóa 9T dành cho Cán bộ nhân viên (Tôn trọng, Trung thực, Thực hiện, Tuân thủ, Tâm huyết, Tự tin, Tập thể, Thạo việc, Trách nhiệm). 

Trong buổi đào tạo, các học viên còn được lắng nghe câu chuyện về những tấm gương sáng trong việc thực hiện văn hóa Tập đoàn như: “Câu chuyện anh Nguyễn Danh Tài khi nhận nhiệm vụ triển khai dự án nhà máy bao bì An Vinh” hay “Câu chuyện về 4000 tấn hàng năm 2016”. Mỗi nhân viên khi nghe xong đều đã rút ra được những bài học quý giá cho quá trình làm việc của mỗi người. 

Kết thúc buổi đào tạo, các học viên đã lần lượt chia sẻ những suy nghĩ của mình về văn hóa của Tập đoàn cùng với lời hứa quyết tâm làm việc vì mục tiêu chung xây dựng An Phát quyết thắng. Chúng tôi tin rằng sau buổi đào tạo mỗi thành viên mới của gia đình APH sẽ đều có quyết tâm hướng đến 6 phẩm chất cốt lõi của gen Người An Phát: Thái độ tích cực – Nhân văn – Trách nhiệm – Chân thành  – Khiêm nhường – Ham học hỏi.