ĐÀO TẠO: ” QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN THEO TIÊU CHUẨN PMI”

Ngày 04/12/2020, Ban ĐT&PTNNL đã tổ chức buổi chia sẻ về Quy trình Quản lý dự án theo tiêu chuẩn PMI. Đây là quy trình được tổ chức hàng đầu thế giới về quản lý dự án chuyên nghiệp do Học Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ (PMI) sáng lập năm 1969. Anh Nguyễn Lê Thăng Long – GĐ Ban R&D và anh Lê Anh Minh – TP Công nghệ Ban R&D đã chia sẻ lại những kiến thức học được sau khi tham gia khóa đào tạo do Viện FMIT tổ chức.

Buổi chia sẻ giúp cho CBNV tham dự hiểu về Tổng quan quản lý dự án và sơ đồ triển khai dự án theo tiêu chuẩn quốc tế PMI. Anh Phạm Tuấn Dương – PP phân tích nghiệp vụ và dự án Ban CNTT cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm anh có được trong quá trình thực tế triển khai rất nhiều dự án quan trọng.

Thông qua buổi chia sẻ, đã giúp học viên hệ thống lại được các bước cơ bản để triển khai dự án theo PMBOK 6th:
– Khởi tạo dự án
– Lập kế hoạch
– Triển khai dự án
– Giám sát và kiểm soát dự án
– Đóng dự án
Điều quan trọng quyết định sự thành công của dự án là phải xác định đúng Stakeholder (Các bên liên quan) và luôn duy trì sự kết nối với nhưng bên liên quan trong dự án.