ĐÀO TẠO: “KỸ NĂNG GIAO TIẾP”

Giao tiếp là một kỹ năng mềm cơ bản và cần thiết đối với mọi đối tượng. Thông qua giao tiếp con người gia nhập vào các mối quan hệ, lĩnh hội nền văn hóa, đạo đức, chuẩn mực xã hội. Hiểu được vai trò của kỹ năng giao tiếp, tất cả nhân viên tham gia buổi đào tạo: “Kỹ năng giao tiếp” (01/12/2020) đã luôn tích cực thảo luận và tiếp nhận những kiến thức bổ ích trong suốt 3 tiếng của buổi học. 

Dưới đây là 9 cách cơ bản giúp chúng ta cải thiện kỹ năng giao tiếp nhanh chóng rút ra từ buổi đào tạo: 

  1. Nói với giọng hợp với hoàn cảnh giao tiếp
  2. Không nói vòng vo
  3. Tránh ậm ừ 
  4. Sử dụng ngôn ngữ cử chỉ “phản chiếu”
  5. Hỏi lại những điều chưa rõ 
  6. Liên lạc qua ánh mắt
  7. Rèn luyện khả năng giao tiếp qua văn viết
  8. Nhớ tên người đối diện
  9. Cố gắng tạo không khí thân thiện

Để có thể học hỏi được “Kỹ năng giao tiếp” là một quá trình dài và cần nhiều trải nghiệm. Tuy nhiên chỉ cần luyện tập thường xuyên những tips nhỏ này thì tất cả mọi người đều có thể tạo thiện cảm khi giao tiếp.