VIỆC LÀM MỚI

VIỆC LÀM THEO CÔNG TY THÀNH VIÊN

Logo các đơn vị thành viên của tập đoàn


BẢN TIN TUYỂN DỤNG


ĐÀO TẠO: ” QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN THEO TIÊU CHUẨN PMI”

Tin đào tạo

Ngày 04/12/2020, Ban ĐT&PTNNL đã tổ chức buổi chia sẻ về Quy trình Quản lý...

Read more >

KHÓA ĐÀO TẠO: “TRAIN THE TRAINER”

Tin đào tạo

Trong môi trường hội nhập và phát triển hiện nay, việc nhân sự thích ứng...

Read more >

ĐÀO TẠO: “KỸ NĂNG GIAO TIẾP”

Tin đào tạo

Giao tiếp là một kỹ năng mềm cơ bản và cần thiết đối với mọi...

Read more >

ĐÀO TẠO: “QUẢN LÝ THỜI GIAN”

Tin đào tạo

Quản lý thời gian là một kỹ năng sống không thể thiếu tạo nên những...

Read more >

ĐÀO TẠO “ ĐINH HƯỚNG VĂN HÓA TẬP ĐOÀN”

Tin đào tạo

Văn hóa doanh nghiệp không đơn thuần những khẩu hiệu được treo long trọng trong...

Read more >

Nghiệp vụ nhà tuyển dụng và thi tuyển online

Hướng dẫn sử dụng, Hướng dẫn test bài

Bài viết dưới đây hướng dẫn nghiệp vụ nhà tuyển dụng đăng tuyển duyệt hồ...

Read more >

Thỏa thuận sử dụng

Tin tuyển dụng

Chấp Thuận Điều Khoản & Điều Kiện Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản &...

Read more >

Giới thiệu về công ty thành viên

Tin tuyển dụng

Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, hiện nay An Phát là một...

Read more >

BẢN TIN

ĐÀO TẠO: ” QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN THEO TIÊU CHUẨN PMI”

Tin đào tạo

Ngày 04/12/2020, Ban ĐT&PTNNL đã tổ chức buổi chia sẻ...

Read more >

KHÓA ĐÀO TẠO: “TRAIN THE TRAINER”

Tin đào tạo

Trong môi trường hội nhập và phát triển hiện nay,...

Read more >

ĐÀO TẠO: “KỸ NĂNG GIAO TIẾP”

Tin đào tạo

Giao tiếp là một kỹ năng mềm cơ bản và...

Read more >

ĐÀO TẠO: “QUẢN LÝ THỜI GIAN”

Tin đào tạo

Quản lý thời gian là một kỹ năng sống không...

Read more >