VIỆC LÀM ƯU TIÊN

Không có dữ liệu

VIỆC LÀM MỚI

VIỆC LÀM THEO CÔNG TY THÀNH VIÊN

Logo các đơn vị thành viên của tập đoàn


BẢN TIN TUYỂN DỤNG


ĐÀO TẠO: “KỸ NĂNG GIAO TIẾP”

Tin đào tạo

Giao tiếp là một kỹ năng mềm cơ bản và cần thiết đối với mọi...

Read more >

ĐÀO TẠO: “QUẢN LÝ THỜI GIAN”

Tin đào tạo

Quản lý thời gian là một kỹ năng sống không thể thiếu tạo nên những...

Read more >

ĐÀO TẠO “ ĐINH HƯỚNG VĂN HÓA TẬP ĐOÀN”

Tin đào tạo

Văn hóa doanh nghiệp không đơn thuần những khẩu hiệu được treo long trọng trong...

Read more >

Nghiệp vụ nhà tuyển dụng và thi tuyển online

Hướng dẫn sử dụng, Hướng dẫn test bài

Bài viết dưới đây hướng dẫn nghiệp vụ nhà tuyển dụng đăng tuyển duyệt hồ...

Read more >

Thỏa thuận sử dụng

Tin tuyển dụng

Chấp Thuận Điều Khoản & Điều Kiện Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản &...

Read more >

Giới thiệu về công ty thành viên

Tin tuyển dụng

Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, hiện nay An Phát là một...

Read more >

Hướng dẫn nhà tuyển dụng và ứng viên

Hướng dẫn sử dụng

Dưới đây là Video hướng dẫn tổng hợp của cả nhà tuyển dung và ứng...

Read more >

Hình thức thi tuyển

Hướng dẫn sử dụng, Hướng dẫn test bài, Tin tuyển dụng

Mô tả các hình thức thi tuyển bắt buộc, tự chọn dành cho các ứng...

Read more >

BẢN TIN

ĐÀO TẠO: “KỸ NĂNG GIAO TIẾP”

Tin đào tạo

Giao tiếp là một kỹ năng mềm cơ bản và...

Read more >

ĐÀO TẠO: “QUẢN LÝ THỜI GIAN”

Tin đào tạo

Quản lý thời gian là một kỹ năng sống không...

Read more >

ĐÀO TẠO “ ĐINH HƯỚNG VĂN HÓA TẬP ĐOÀN”

Tin đào tạo

Văn hóa doanh nghiệp không đơn thuần những khẩu hiệu...

Read more >